Kemin satama liikenneyhteydet lapista
Kuvaaja: Lapin Materiaalipankki

Kemin Satama valmistautuu tuleviin teollisuuden investointeihin

Muutoksen tuulet puhaltavat Suomen pohjoisimmassa yleissatamassa, Kemissä. Useat erikokoiset investointihankkeet niin metsä- kuin kaivosteollisuudessa voivat vaikuttaa sataman tulevaisuuteen.

Kemin Satama Oy tarjoaa Suomen satamista nopeimman reitin niin Suomen ja Skandinavian pohjoisille alueille, kuin Murmanskin alueelle Venäjälläkin. Vaikka meri on jäässä lähes puolet vuodesta, satama on auki vuoden jokaisena päivänä, 24h vuorokaudessa. Luotettava hinauspalvelu ja varma talviaikainen jäänmurtopalvelu takaavat joustavan laivaliikenteen vuodenajasta ja keliolosuhteista riippumatta.

Ylivoimaisesti suurin osa Kemin Sataman liikenteestä, noin 75 prosenttia, tulee metsäteollisuudesta. Sataman sijainti tekee siitä tärkeän solmukohdan myös Pohjois-Suomeen kaavailtuja uusia metsä- ja kaivosteollisuuden investointeja ajatellen.

– Käymme tällä hetkellä neuvotteluja usean eri toimijan kanssa. Suurin hanke on luonnollisesti Metsä Groupin biotuotetehdas täällä Kemissä, lisäksi odotamme päätöksiä Kemijärven biojalostamosta sekä esimerkiksi Hannukaisen rautakaivoksesta, Kemin Sataman vt. toimitusjohtaja Hannu Tikkala kertoo.

Metsäala ja -teollisuus ovat Lapin suurimmat elinkeinot – taloudelliselta arvoltaan yli 1,3 miljardia euroa. Näin ollen kaikki metsäteollisuuden kasvu vaikuttaa niin suorasti, kuin epäsuorastikin koko Lappiin. Esimerkiksi Kemissä 15 prosenttia 22 000 asukkaasta työskenteli vuonna 2016 metsäteollisuudelle. Nyt Kemiin suunniteltu uusi biotuotetehdas työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen.

Kemin Satamalle yksistään Metsä Groupin biotuotetehtaan toteutuminen merkitsisi yli puolta miljoonaa tonnia uutta kuljetettavaa.

– Määrä on erittäin merkittävä. Se nostaisi pelkästään vientitavaran määrän kahteen miljoonaan tonniin vuodessa. Satama saa tulonsa kuljetettavien tonnien mukaan, joten jokainen lisätonni tuo lisää rahaa sataman kassaan, Tikkala myöntää.

Lisää kilpailukykyä investoinneilla

Suuremmat kuljetusmäärät merkitsevät suurempia laivoja ja sen myötä muutoksia myös sataman ja väylien rakenteisiin. Kemin Sataman 6 miljoonaa euroa maksanut kakkoslaiturin uudistus valmistuu syksyn 2019 aikana. Seuraava suuri hanke on sataman väylän syvennys kymmenestä metristä kahteentoista metriin. Satamalla on Väyläviraston kanssa kirjallinen sopimus väylän syventämisestä, mutta lopullinen aikataulu riippuu Metsä Groupin päätöksestä.

– Metsä Group on joka tapauksessa ilmaissut selkeästi, että väylän syventäminen on ehtona heidän hankkeensa toteutumiselle. Olemme sopineet tekevämme erilaisista valmistelutöitä, kuten kairaustutkimuksia valmiiksi ennen investointipäätöstä.

Suurempiin kuljetusmääriin valmistavat investoinnit – väylän syventäminen, uusi laituri ja muut rakenteet, sekä näihin liittyvä kunnallistekniikka – tulevat maksamaan tämänhetkisten laskelmien mukaan noin 30 miljoonaa euroa. Summa on valtava Kemin Satamalle, jonka liikevaihto on 7

miljoonaa euroa. Tikkala toivookin, että osa rahasta tulisi toimijoilta itseltään. Hyvässä muistissa on myös pääministerin lupaus järjestää rahoitusta infrastruktuurille.

– On totta, että puhumme suurista ja kalliista investoinneista, mutta mikäli Metsä Groupin tehdashanke ja mahdollisesti muitakin pienempiä hankkeita toteutuu, se on meille ja koko alueelle lottovoitto.

Rakennepaketti valmiina

– Sataman täytyy kasvaa mahdollistamaan metsäteollisuuden tuleva kasvu. Nähdäkseni Kemin väylän ruoppaus olisi erittäin merkittävä ja ympäristöystävällinen hanke myös tulevaisuutta ajatellen, toteaa myös Lapin Ely-keskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa.

Ylinampa uskoo, että kuljetuksen infrastruktuurin kehittäminen ympäri Lappia on tarpeellista metsäalan ja -teollisuuden kasvun mahdollistamiseksi. Ely-keskus seuraa parannusten tarvetta investointien ja lisääntyneen liikenteen mukaan.

– Olemme tehneet tiivistä tutkimusta pysyäksemme ajan tasalla siitä, mitä missäkin tilanteessa tarvitaan. Toivomme, että positiivisen investointipäätöksen tullessa sitä vastaava rakennepaketti on valmiina, sanoi Ylinampa.

Positiivinen draivi tuo myös uutta teollisuutta

Myös Kemin Satamassa on varauduttu siihen, että mikäli Metsä Groupin lopullinen päätös tulee loppukeväästä 2020 ja se on positiivinen, laajennustyöt satamassa aloitetaan samana kesänä.

– Meillä on täällä mukava positiivinen draivi päällä. Tämä on kiinnostavinta aikaa koko 17 vuoden urani aikana. Kasvun mahdollisuudet ovat parhaat, mitä olen itse kokenut. Suuret metsäteollisuuden hankkeet ovat tuoneet mukanaan myös pienempiä, esimerkiksi kemian jatkojalostukseen liittyviä yrityksiä, joiden kanssa pohjustelemme vuokrasopimuksia.

Kemin Satamaan haetaan parhaillaan uutta toimitusjohtajaa, Jaakko Rantsin jättäessä tehtävät alkukesästä. Tikkala sanoo, että uusi johtaja pääsee hyppäämään liikkuvan junan kyytiin.

– Meillä on ollut vuosia sellainen tilanne, ettei olla edes tiedetty mistä suunnasta lähteä hakemaan uusia tavaravirtoja. Nyt ei tarvitse hakea, kun projektit ovat maaliin viemistä vaille valmiina. Kaidin biodieselhankkeen hiipuminen esimerkiksi on ollut iso takaisku Kemille, mutta siitä ei masennuttu. Kemijoella on sellainen sanonta, että lohta kannattaa pyytää vaikkei saisikaan.

Metsä Groupin biotuotetehtaan lopullisiin investointipäätöksiin vaikuttavat monet asiat, joista puun saatavuus lienee yksi suurimmista. Päätös on määrä tulla vuoden 2020 keväällä, kun taas Kemijärven hanke varmistunee jo vuoden 2019 aikana.

Julkaistu 04/2018