Toimialafaktaa: Luovat alat
Kuvaaja: Terhi Tuovinen

Toimialafaktaa: Luovat alat

Luova osaaminen auttaa muita aloja uudistumaan ja löytämään kestäviä liiketoimintamalleja. Luovat alat ovatkin Lapissa kokoaan merkittävämpi tekijä.

Luovat alat ovat laaja kirjo aloja av-tuotannoista ja peliteollisuudesta, esittäviin taiteisiin, muotoiluun ja markkinointiviestintään.

Luovilla aloilla luodaan totutuista tavoista ja kaavoista poikkeavia sisältöjä, konsepteja ja liiketoimintamalleja, joita tarvitaan uudistumiseen ja kestäviin ratkaisuihin. Luovien alojen osaamista voidaan hyödyntää lähes alalla kuin alalla. Ainoa tapa erottua kansainvälisessä kilpailussa on luoda tuotteita ja palveluja, jotka poikkeavat kilpailijoiden tarjonnasta.

Luova ala tukee Lapin suuria toimialoja kuten matkailua ja teollisuutta. Esimerkiksi matkailussa hyödynnetään palvelumuotoilua koko ajan enemmän. Luovien alojen osaamisella on usein suora linkki liiketoimintaan. Kun esimerkiksi asiakasymmärrys ja -tyytyväisyys lisääntyvät, liikevaihto ja kannattavuus kasvavat.

Tehemä pois yhessä

Valtaosa Lapin luovan alan yrityksistä on mikroyrityksiä. Kansainvälisen tai edes kansallisen tason yrityksiä on verrattain vähän.

Lapin luovien alojen vahvuus on kuitenkin monipuolisuus sekä omalaatuinen ja uniikki identiteetti. Kansainvälisillä markkinoilla lappilaisuus on erottautumistekijä.

Alan osaajien kannattaakin miettiä mitä he voisivat saada aikaan entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Pienten yritysten joustavuudesta ja yhteistyökyvystä tulee näin kilpailuvaltti. Naapuriyrityksiä ei nähdä enää kilpailijoina, vaan yhteistyökumppaneina, joiden kanssa voidaan vastata isojenkin kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin. Positiivista kehitystä tähän suuntaan tapahtuu koko ajan.

Luovat alat elävät luovista osaajista

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ovat merkittäviä luovien alojen koulutus- ja tutkimusympäristöjä. Taiteiden tiedekunta tarjoaa koulutusta kuudessa koulutusohjelmassa: audiovisuaalinen mediakulttuuri, graafinen suunnittelu, kuvataidekasvatus, sisustus- ja tekstiilimuotoilu, teollinen muotoilu ja vaatetussuunnittelu.

Taiteiden tiedekunta kouluttaa kolmanneksen suomalaisista muotoilualan korkeakoulutetuista ammattilaisista. Lapilla on paljon potentiaalia houkutella heitä jäämään tänne pysyvästi valmistumisen jälkeen.

Luovat ihmiset viihtyvät Lapin kaltaisissa inspiroivissa ympäristöissä. Hiljaisuus, puhdas ilma, luonnonläheisyys ja leppoisa elämänrytmi antavat tilaa luovuudelle. Lapissa toimiminen on varsin suoraviivaista ja mutkatonta. Uuden yrittäjän on varsin helppo luoda kontakteja ja verkostoja.

Luoville osaajille on tyypillistä yhteisöllinen, monialainen ja verkostomainen työskentely. Rovaniemen Aittatielle perustettu yhteisöllinen coworking-tila Y-North on hyvä esimerkki, kuinka maailmalla toimivaksi todettu konsepti voidaan toteuttaa myös Lapissa.

Lisääntynyt etätyö ja digitalisaation luomat mahdollisuudet ovat saaneet aikaan ajattelutavan muutoksen: luovan alan osaaja voi tavoittaa kansainväliset asiakkaat, vaikka työskentelisi Lapin erämaassa.

Saarekkeesta osaksi strategiaa

Luovat alat työllistävät jo noin 7 prosenttia kaikesta työvoimasta EU:ssa ja alat tuottavat noin 4 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Lapissa ei vielä päästä näihin lukuihin, mutta potentiaali on kiinnostava.

Lappilainen sirkustaide, klassinen musiikki ja sävellystaide ovat kansainvälisesti tunnettuja ja tunnustettuja. Palvelumuotoilun koulutus on kansainvälisesti merkittävää. Lapissa kuvatut elokuva-, mainos- ja tv-tuotannot tavoittavat vuosittain satoja miljoonia katsojia ja ovat merkittävä työllistäjä alueen yrityksille.

Luovien alojen täyttä potentiaalia ei ole Lapissa vielä täysin ymmärretty. Luovista aloista puhutaan erillisenä saarekkeena eikä luovia aloja tueta Lapin kehittämistoimenpiteissä samalla tavalla strategisesti kuin esimerkiksi matkailua tai teollisuutta.

Yksi syy on se, että luovat alat poikkeavat paljon toisistaan. Sirkustaiteen, taidekäsityön ja peliteollisuuden ansaintalogiikat ja toimintakulttuurit ovat erilaiset. Luovilla aloilla ei ole yhteistä edunvalvontaa, eivätkä yksittäisten alojen painoarvot riitä koko luovan alan puolesta puhumiseen.

Luovien alojen tilastointi vaatii myös kehittämistä. Näin pienen ja sirpaleisen yrityskentän todellinen koko saataisiin näkyväksi.

Hyviin ideoihin ja niiden toteuttamisen tarvitaan luovuuden lisäksi rahaa. Rahoittajien kannattaa rohkaista Lapissa jo toimivia luovan alan yrityksiä ajattelemaan asioita entistä isommin ja kansainvälisemmin. Töitä on tehtävä myös sen eteen, että luovan alan yritykset muualla näkevät Lapin mahdollisuudet.

Vaikka Lappia ei vielä tunneta luovista aloista, tulevaisuuden mahdollisuudet ovat erinomaiset. Pandemia muuttanee toimintaympäristöjä pysyvästi. Turvallisuus ja inspiroiva luonto Lapille tuovat merkittävää lisäarvoa. Lappi on kuin luotu luovien alojen toimintaympäristöksi.

 

Artikkelin asiantuntijoina toimivat:

Päivi Tahkokallio, Tahkokallio Design+, toimitusjohtaja ja Bureau of European Design Associations BEDA, puheenjohtaja
Miikka Niemi, Flatlight Creative, perustaja, toimitusjohtaja
Risto Lustila, Business Finland, Director of Funding