Kuvaaja: Simon kunta

Simo – Helmi Perämeren rannikolla

Perämeren rannikolla Simossa panostetaan kilpailukykyiseen teollisuus- ja liiketonttitarjontaan sekä matkailun puitteiden kehittämiseen. Uusiutuviin energialähteisiin ja biotalouteen suhtaudutaan ennakkoluulottomasti – tuulivoiman osalta Simo on lappilainen edelläkävijä.

Simo on eteläisin osa Lappia ja sijaitsee yritystoiminnallisesti loistavalla paikalla Meri-Lapin ja Oulunseudun teollisten keskittymien välimaastossa, VT-4:n varrella. Kemi-Tornion lentokentän tavoittaa puolessa tunnissa, Oulun tunnissa.

Simon kuntakeskuksen läheisyydestä VT-4:n varrella sijaitsee kehittyvä teollisuusalue. Alueen 20 hehtaarin laajennusosalla on tarjota niin saavutettavuudeltaan kuin näkyvyydeltään kilpailukyinen, monipuoliseen yritystoimintaan soveltuva sijoittumiskohde.

Simon Karsikkonimessä, Simon ja Kemin rajalla, sijaitsee yksi Suomen potentiaalisimmista meriyhteyden omaavista investointikohteista. Alueella on kaavoitettuna teolliseen käyttöön noin sadan hehtaarin alue. Kaava mahdollistaa laajamittaisen teollisuus- ja energiatuotannon.

Simo on pidetty matkakohde, joka vetää puoleensa muun muassa kalastajia, melojia ja patikoijia. Ainutlaatuisen lohijoen – Simojoen sekä Perämeren saariston ja Martimoaavan upeat maisemat tarjoavat monenlaisia elämyksiä. Matkailussa on tunnistettua kasvupotentiaalia.

Yrittämisen ohella Simossa on hyvä asua ja elää – luonto ja palvelut ovat lähellä.

Faktaa

  • Väkiluku 2950
  • Yritysten toimipaikkoja 212
  • Yritysten liikevaihto yhteensä 65 milj. euroa
  • Lue lisää Simosta