Briefing paper biotalous
Tietopaketti: Biotalous
Kuvaaja: Lapland Material Bank | Photokrafix

Tietopaketti: Biotalous

Biotaloudessa syntyy toimialat ylittävää uutta liiketoimintaa.

  • Biotaloudessa uusiutuvia luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotaloudessa luonnonvaroja käytetään ja kierrätetään tehokkaasti.
  • Perinteiset toimialojen väliset erot hälvenevät. Biotalous yhdistää puunjalostusta, kemiaa, energiaa, rakentamista, teknologiaa sekä puhdasta ravintoa.
  • Biotaloudessa syntyy uusia tuotteita kuten lääkkeitä, tekstiilejä, pakkauksia, elintarvikkeita ja rakennusmateriaaleja. Kun tähän listaan lisätään teknologiaosaaminen ja teolliset valmiudet, Lapin maakunnalla on mahdollisuus nousta yhdeksi biotalouden vetureista koko Suomessa.
  • Biotalous ei ole uusi toimiala. Se yhdistää monia alkutuotannon ja jalostustoiminnan aloja sekä lopputuotteiden markkinoita. Siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouteen on talouden kehityksen uusi aalto.

Vähemmällä enemmän

Vuoteen 2030 mennessä maailmassa tarvitaan 50 prosenttia enemmän ruokaa, 45 prosenttia enemmän energiaa ja 30 prosenttia enemmän vettä. Biotalous on yksi tapa vastata kysynnän kasvuun kestävästi, uusiutuviin luonnonvaroihin nojaten. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, maaperän, peltojen ja vesistöjen biomassa sekä makea vesi.

Suomen biotalous nojaa vahvasti puunjalostukseen ja Lapissa on merkittävää paperin- ja kartonkituotteiden valmistusta. Yhdistetty liikevaihto on 1,1 miljardia euroa, joka on kuusi prosenttia koko Suomen vastaavien tuotteiden liikevaihdosta. Biotalouden osuus koko Suomen tavaraviennistä on runsaat 30 prosenttia, ja kasvunäkymät ovat hyvät. Uudet raaka-aineet ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen tarjoavat Lapin alueelle tulevaisuudessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomen biotalousstrategiassa liiketoiminnan liikevaihtotavoitteeksi on asetettu 100 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Nykyisin se on 60 miljardia euroa. Tällä kasvuvauhdilla uusia työpaikkoja syntyy 100 000. Jo nykyisin biotalous työllistää lähes 300 000 ihmistä, josta maa-ja metsätalouden osuus on lähes 40 prosenttia.

Nyt tarvitaan uusia tuotemerkkejä ja vahvoja brändejä

Biotalous Lapissa ei kehity talouden uudeksi kivijalaksi itsestään. Uutta liiketoimintaa syntyy ylittämällä toimialarajat. Lisäksi tarvitaan vahvaa riskirahoitusta, rohkeita kokeiluja ja investointeja markkinointiin. Lapissa on runsaat luonnonvarat mutta tulevaisuudessa oleellista on keskittyä arvonlisän kasvattamiseen. On rakennettava uusia tuotteita ja brändejä.

Lappi on arktinen maakunta, jonka runsaisiin, puhtaisiin raaka-aineisiin perustuvia mahdollisuuksia on paljon hyödyntämättä. Avainsana Lapissakin on luonnonvarojen jalostusasteen nostaminen kestävällä tavalla. Tämä vaatii uudenlaista ajattelua ja panostuksia osaamiseen ja koulutukseen.

Toimenpidesuosituksia:

  • Biotalouden osaamisperustaa tulee vahvistaa uudistamalla koulutusta ja kehittämällä poikkitieteellistä tutkimusta
  • Riskirahoitusta ja rahoitusneuvontaa yrityksille
  • Tuotteistus- ja markkinointiponnistuksia Suomessa ja kansainvälisesti
  • Pilotointihankkeita ja omia alueellisia toimintamalleja
  • Käyttäjälähtöisiä kokeiluja, joiden tavoitteena on aineeton arvonluonti ja ekologisesti kestävä elinkeinotoiminta
  • Lappiin oma biotalouden viestintä-, markkinointi- ja vaikuttamissuunnitelma

Voit myös ladata Lapin biotaloudesta kertovan tietopaketin (pdf).

Julkaistu 9/2017